Model Concluzii scrise contestatie amenzi circulatie

JUDECĂTORIA JJJJJJJJJJ

DOSAR NR. 4147 / 280 /2011

TERMEN 22.10.2011

CONCLUZII SCRISE

formulate în cauză de petentul Popescu Ion

Petentul  Popescu Ion, prin plângerea înregistrată la data de 30.04.2011 sub nr. 4147/280/2011 pe rolul Judecătoriei JJJJJJJJ, am contestat procesul-verbal de stabilire şi sancţionare a contravenţiei seria PCA nr. NNNNNN încheiat la 20.04.2011 de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului JJJJJJJ – Serviciul Poliţiei Rutiere , solicitând anularea acestuia pe motiv de netemeinicie şi nelegalitate, invocând prevederile  cu consecinţa exonerării de la plata amenzii aplicate prin actul sancţionator şi înlăturarea măsurii complementare a reţinerii permisului de conducere.

În motivarea plângeii am arătat că situaţia de fapt reţinută de agentul care a întocmit procesul verbal nu corespunde realităţii.

Astfel, la data de 20.04.2011 am fost oprit de un echipaj de poliţie la ieşirea din localitatea LLLLLLLLL, jud. JJJJJJJ pe motiv că am fost detectat cu aparatul radar amplasat pe o maşina marca Dacia Logan de culoare roşie la intrarea in localitatea LLLLLLL, constatându-se că am depaşit viteza legala admisă in localitate, am fost amendat cu suma de 450 lei urmând să-mi fie reţinut permisul de conducere.

Am precizat că  între agentul care mi-a întocmit procesul-verbal de contravenţie şi echipajul de pe radar nu a existat o identitate de persoană, astfel încât cel care a constatat efectiv contravenţia nu este agentul menţionat în procesul-verbal de contravenţie şi care, conform legii, trebuia să constatate personal fapta săvîrşită de mine cu atât mai mult cu cât nu se face referire în procesul-verbal nici cu privire la datele tehnice ale aparatului radar. Cu alte cuvinte, agentul care a întocmit procesul-verbal de contravenţie nu avea calitatea de agent constatator.

În acest context, agentul constatator era cel aflat în maşina echipată cu aparatul radar, adică acela care este trecut în REGISTRUL RADAR (dosar – pag. 17), are autorizaţie de operator radar (dosar – pag. 18), adică Ag.şef AAAAA SSSSSS, nicidecum ag.şef BBBBBB CCCCCC, cel care a întocmit procesul verbal, şi care se afla la o distanţa de câţiva km de Ag.şef AAAAA SSSSSS şi implicitat de aparatul radar, astfel că nu avea cum să constate[1] în mod nemijlocit fapta pentru care a întocmit procesul-verbal.

Cu siguranţă nu poţi constatata fapta cu ajutorul unui mijloc tehnic atunci când te afli la câţiva km. distanţă de acesta.

Apreciez că ag.şef AAAAA SSSSSS avea cel mult dreptul de a stabili identitatea conducătorului auto în conformitate cu dispoziţiile art. 182 din H.G. nr. 1391/2006 – (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către poliţistul rutier sau, după caz, de către poliţistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care există indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte ……..”,

Agentul care a întocmit procesul-verbal (conform modelului prezentat în anexa 1 A) a omis să precizeze în procesul-verbal tipul de aparat radar folosit la înregistrarea vitezei autoturismului în momentul respectiv, seria şi numarul acestuia, nefacându-se astfel dovada existenţei unui mijloc tehnic certificat, omologat şi verificat metrologic conform normelor legale în vigoare, încălcând astfel prevederile art. 181 [2] din H.G. nr. 1391/2006.

Având în vedere prevederile art. 15, O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, alin. (2) “Pot fi[3] agenti constatatori: primarii, ofiţerii si subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne, …..” coroborat cu alin. (3) “Ofiţerii si subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenţii privind: apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice;…..”, în speţa prezentată, exigenţele de formă şi fond au fost îndeplinite doar de ag.şef. AAAAA SSSSSS, cel care a constatat efectiv fapta, dar procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost întocmit de ag.şef BBBBBB CCCCCC, care nu avea acest drept, nefiind „constatator”, fără a  îndeplini exigenţele de formă şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare. Astfel, calitatea de „agent constatator” o are cel care are funcţia necesară  şi, în acelaşi timp,  constată efectiv fapta.

Apreciez că actul sancţionator a fost încheiat cu nerespectarea condiţiilor de formă şi fond, drept pentru care cade sub incidenţa art. 17[4] din O. G. nr. 2/2001, fiind astfel lovit de nulitate.

Situaţia de fapt pe care am expus-o în plângerea formulată corespunde realităţii fiind confirmată şi de martorul propus spre audiere şi care a luat cunoştinţă la faţa locului de cele relatate mai sus.

Faţă de cele expuse, apreciez că procesul-verbal de constatare a contravenţiei este nelegal în raport de modalitatea în care a fost întocmit şi de fapta reţinută în sarcina mea şi totodata netemeinic în raport de situaţia de fapt reală.

Solicit instanţei anularea procesului-verbal de contravenţie seria PCA nr.NNNNNN încheiat la 20.04.2011 de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului JJJJJJJJ – Serviciul Poliţiei Rutiere.

20.10.2011                                                                       Popescu Ion

________________


[1] Conform dicţionarului explicative al limbii române: A CONSTATÁ constát tranz. (adevărul, realitatea) A identifica prin experienţă directă ca fiind real sau adevărat; A stabili situaţia sau starea unui lucru, existenţa unui fapt, a unui adevăr etc.; a stabili. /<fr. Constater

[2] Art. 181. – (1) în situaţia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, poliţistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1D, după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul.

(2) Datele de identificare a contravenientului care se consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenţiei sunt cele comunicate, în scris, sub semnătura proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului.

[3] „pot fi” – nu înseamnă că în mod obligatoriu orice subofiţer este şi agent constatator,  mai  trebuie să fie şi prezent la „locul faptei” pentru a putea constata efectiv fapta

[4] Art. 17. – Lipsa mentiunilor privind numele, …. sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

Speak Your Mind

*

Protected by Copyscape Duplicate Content Protection Tool